เพลงโปรด

มิถุนายน 11, 2010
Advertisements

รูปไปเมืองจีน

มิถุนายน 11, 2010

ศิลปะกับคณิตศาสตร์

กันยายน 12, 2009

ประวัติส่วนตัว

กันยายน 12, 2009

IMG_6943ชื่อ นางอัญชลี  ธรรมขันธ์

เกิด 20 กันยายน 2507

การศึกษา วท.บ. (เกษตร), ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)

ปัจจุบัน ครู(ชำนาญการ) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพท.เชียงใหม่ เขต 2

Hello world!

กันยายน 12, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!